Voetreflex

Disharmonie lichaam
Wanneer er een disharmonie optreedt in het lichaam, is dat terug te vinden op de bijbehorende reflexzone van de voet.

Door middel van de (drukpunt) massage wordt via de reflexpunten op de voeten de balans in het lichaam hersteld en kan het lichaam zichzelf gaan genezen.

Hormoonhuishouding
Ook de hormoonhuishouding kan via voetreflexzone massage worden geharmoniseerd (b.v.  menstruatie klachten).
Deze vorm van massage is ook geschikt voor mensen, die niet of moeilijk op het lichaam gemasseerd kunnen worden.

voetreflex

Voetreflexzone massage
Voetreflexzone massage maakt gebruik van drukpunten op de voet, die de organen en weefsels in het lichaam beïnvloeden.
Op de voet is het hele lichaam gespiegeld ( gereflecteerd).
Wanneer organen  of weefsels zich rechts in het lichaam bevinden, vind je dat terug als reflexzone op de rechter voet.

Anamnese
Allereerst begin ik met een anamnese, om een indruk te krijgen van de algehele gezondheidstoestand en wat de wensen, klachten of verwachtingen zijn. Daarna doe ik een voetonderzoek, om te kijken welke zones een disbalans vertonen. Vervolgens maak ik een behandelplan, waar ik zowel de klachten als de betreffende zones in betrek.

De daaropvolgende keer wordt iemand behandeld. Tijdens de behandeling maak ik soms ook gebruik van bloesem remedies en/of etherisch oliën om het zelfhelend vermogen nog meer aan te spreken.


Duur
Een behandeling duurt ongeveer 3 kwartier à een uur. Er zijn vaak meerdere behandelingen nodig om de balans te herstellen.

arrow terug