Klassiek

Eenheid van lichaam en geest
Dit is een vorm van massage waarin zowel de kennis van de westerse gezondheidszorg als de oosterse filosofie een belangrijke rol speelt. Dat betekent dat er niet alleen naar de mens gekeken wordt als een lichaam, maar dat de mens ook gezien wordt als een dynamische eenheid van lichaam en geest.

Preventief of specifieke klacht
De geest heeft invloed op het lichaam en andersom. Een persoon die zich niet lekker voelt in zijn werk, zal zich moe en gespannen gaan voelen, met alle klachten van dien. Andersom zal een persoon die moe is en zich gespannen voelt, slecht presteren.
Deze behandeling kan zowel preventief (ontspanning of stimulatie) als op een specifieke klacht gericht toegepast worden.

Energie balans
Tijdens de massage wordt er gebruik gemaakt van klassieke handgrepen.
Ook wordt er gelet op de energetische werking van meridianen. Deze oefent, op zowel het fysieke als het mentale, invloed uit. Wanneer er tijdens de massage blijkt, dat er een sterke over- of onder energie in een bepaalde meridiaan is, wordt er naar gestreefd, deze energie weer in balans te brengen.

Intake gesprek
Allereerst is er een anamnese, een gesprek om een algemene indruk te krijgen van iemands gezondheidstoestand en eventuele klachten.
N.a.v. dat gesprek maak ik een behandelplan. Ik ga dan kijken wat het “plaatje”is en wat ik kan doen om iemand het beste te helpen. Ik ga uit van een holistische behandeling en spreek het zelfhelende vermogen van het lichaam zoveel mogelijk aan. Ook is het belangrijk dat iemand inzicht krijgt in steeds terugkerende fysieke klachten en zich daar bewust van wordt.
Ik werk met klassieke handgrepen ( b.v. effleurages, petrissages, fricties ), al naar gelang wat iemand nodig heeft.

Meridianen
Wanneer het nodig is, werk ik op de meridianen. Meridianen zijn energie banen in ons lichaam. Elke meridiaan heeft een eigen werking. Wanneer een meridiaan uit balans is, kan dat aanleiding geven tot bepaalde klachten.
Door de balans in de meridiaan te herstellen, verminderen de klachten. Soms snel, soms minder snel, afhankelijk van de disbalans.
Tijdens de massage gebruik ik massage oliën, die ik zelf maak (maceraten).
Ook maak ik gebruik van zuivere, etherische oliën van Primavera. Deze voeg ik aan de massage olie toe.

Bloesem Remedies
Daarnaast maak ik, indien nodig,  gebruik van bloesem remedies. Deze druppel ik op het lichaam, op de desbetreffende plek of meridiaan. Meestal wordt de energie in het lichaam daardoor snel hersteld.


arrow terug