Waarom

kind Effectief voor kinderen
Bij het behandelen van kinderen in mijn praktijk valt het mij op, hoe snel kinderen reageren op de werking van bloesem remedies en hoe effectief de behandeling is.

In mijn praktijk zoek ik remedies uit waar het kind op dat moment het meeste baat bij heeft. Tijdens het lesgeven aan kinderen ben ik me steeds meer bezig gaan houden met de gedachte dat sommige kinderen veel baat kunnen hebben bij bloesem remedies.

Bij onzekere, faalangstige, sensitieve of gespannen kinderen, kijk ik welke bloesem remedies geschikt kunnen zijn. Vaak kom ik op combinaties uit, die het kind kunnen ondersteunen en helen.

Kinderen, waarvan de ouders gaan scheiden, kunnen veel hulp en ondersteuning gebruiken. De kinderen gaan dan een moeilijke tijd door.
Ook bij verhuizing, van school veranderen, bij twee ouders gaan wonen, kunnen bloesem remedies het kind ondersteunen.

Kinderset
Zo ben ik op het idee gekomen om een kinderset te maken. Deze is ook eenvoudig te gebruiken voor ouders, verzorgers of mensen, die veel met kinderen werken.