Praktijkvoorbeeld

kind
Zorg om een kind
Een moeder kwam bij mij in de praktijk. Haar zoontje van 4 was moeilijk om mee om te gaan. Hij wilde niet slapen, kneep zichzelf om wakker te blijven, kwam vaak zijn bed uit 's nachts, was moeilijk met eten en was niet altijd even lief tegen zijn baby zusje.

Na een aantal consulten kwam ter sprake, dat hij als baby van 6 weken acuut was opgenomen en geopereerd. Ze had hem amper gedag kunnen zeggen.

De bloesemtherapie
De bloesem remedie therapie die de maanden daarop volgde, leidde het jongetje terug naar het moment van de operatie. Hij beleefde in de nacht zijn operatie opnieuw.
Al zijn pijn en angst kwamen naar boven. Maar nu was zijn moeder er om hem te troosten en hem vertrouwen te geven en zijn vertrouwen te herstellen.

Er kon een nieuw beeld gezet worden op de traumatische ervaring.
Vanaf dat moment was het een ander kind. Het werd een vrolijk, ondernemend jongetje, dat na een tijdje zelf naar bed ging en de hele nacht doorsliep!


arrow terug