Hoe ik werk

Eerste gesprek
Wanneer iemand voor het eerst komt, volgt er een gesprek over de klachten die de persoon heeft. Samen proberen we erachter te komen waar die klachten vandaan komen, zodat duidelijk wordt waar het “probleem” ligt.

Verleden, opvoeding, omgeving, ouders en vorige levens
Ieder mens is immers een product van zijn/haar verleden, van de opvoeding, de omgeving, de ouders of zelfs vorige levens.
Dat verleden nemen we mee en dit bepaalt vaak het handelen en de emoties van nu. Sommige negatieve zaken worden echter als ballast ervaren.
De ballast van het verleden kan als een rugzak gezien worden.

Door inzicht en bewustzijn te verkrijgen en oude (negatieve) zaken op te ruimen, wordt de rugzak leger en lichter. Daardoor ontstaat er meer licht, ruimte en energie om ons op een positieve manier in het hier en nu te ontwikkelen.

Begeleiding en ondersteuning
Ik begeleid en ondersteun en samen met de bloesem remedies die ik uitzoek verkrijgt de persoon inzicht en bewustzijn in zijn/haar eigen proces.
Het consult vindt om de 3 weken plaats, al naar gelang de behoefte.
Dan bespreken we hoe de afgelopen weken zijn gegaan en kies ik opnieuw welke bloesem remedies er nodig zijn.

Wanneer er ”laag” of pakket uit de rugzak is opgeruimd, blijkt er vaak nog een “pakket” onder te zitten.
Daarom is het belangrijk om tijdens het hele proces steeds goed te kijken en te luisteren (ook naar jezelf), zodat de juiste bloesem remedies meegegeven kunnen worden.


Ik werk veel met:
  • de YANA Hollandse Bloesem Remedies

  • Bloesem Remedies Nederland

  • Deva Elixirs

  • Australian Bush Flower Essences.
koekoeksbloem


arrow terug